This Day – That Year

ME in sentimental mood.
Apne Andhar 100 Gaam Chupake Rakha Hain
87 Doston Ko Pata Hain-Baaki 13 Nahi Bataunga😊